W dniach 6 lipca - 20 lipca sklep jest nieczynny z powodu przerwy urlopowej.

Przepraszamy za niedogodności.

Zwroty i reklamacje

Gwarancja i serwis

Nasza firma jako oficjalny dystrybutor produktów marki kamREC prowadzi serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia problemów z zakupionym towarem należy to zgłosić pod adres mailowy biuro@kamrec.pl. W opisie proszę podać szczegółowy opis problemu. W odpowiedzi postaramy się podać przyczynę i sposób jej rozwiązania lub zostanie podjęta decyzja o konieczności przesłania produktu do serwisu.
Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 795795952.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o złożeniu reklamacji prosimy przesłać urządzenie zgodnie z poniższymi wskazówkami (za regulaminem sklepu):

Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r.

2. Warunki gwarancji.
a. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym FORMULARZ REKLAMACYJNY (załącznik nr 1 pobierz) oraz oryginałem dowodu zakupu.
b. Przesyłany towar w ramach reklamacji należy starannie zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
c. Firma Kamrec udziela gwarancji na okres
- 2 lat dla konsumentów,
- 1 rok dla firm,
licząc od daty dokonania zakupu na produkty zakupione w sklepie internetowym kamrec.pl z wyłączeniem akumulatorów na które udzielona jest gwarancja na okres 6 miesięcy z uwagi na ich naturalne zużycie podczas eksploatacji oraz ich ograniczoną trwałość. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
d. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części lub produktu.
e. Utrata gwarancji następuje w wyniku:
- dokonania przez klienta lub osobę trzecią samodzielnych napraw lub przeróbek sprzętu,
- uszkodzenia lub zerwania oryginalnej plomby gwarancyjnej (dotyczy urządzeń elektronicznych),
f. Gwarancja nie obejmuje
- eksploatacji sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w warunkach ekstremalnych,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z winy użytkownika, chemicznych, termicznych, zalań lub przepięć.
- części podlegających normalnemu zużyciu takich jak baterie.
g. Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy jeżeli naprawa będzie niemożliwa.
h. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Kamrec zwraca koszt przesyłki towaru przesłanego w ramach reklamacji do wysokości najtańszej przesyłki w ramach paczki pocztowej Poczty Polskiej, a koszt odesłania reklamowanego produktu pokrywa firma Kamrec.
i. W przypadku reklamacji bezprzedmiotowej (reklamacja sprawnego urządzenia) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Sprzedający dostarcza produkty bez wad. Sprzedający odpowiada jeżeli towar ma wadę fizyczną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny.

IV. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta zwanej dalej ustawą Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
2. W przypadku zwrotu towaru należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 pobierz).
3. Zwracany produkt winien być odesłany na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru ponosi konsument.
5. Zwracany produkt powinien być dostarczony w stanie niezmienionym i posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria oraz paragon z kasy fiskalnej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Koszt dostarczenia rzeczy do konsumenta podlega zwrotowi do wysokości najtańszego możliwego sposobu dostawy danej rzeczy zgodnie z formami dostawy zawartymi w sklepie.
7. Zwrot płatności następuje w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwracanej rzeczy.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
10. Zwrot towaru możliwy jest w przypadku zakupu na kwotę powyżej 50 zł.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zgodnie z art. 38 ustawy (załącznik nr 3 pobierz).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r.
2. Warunki gwarancji.
a. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym FORMULARZ REKLAMACYJNY (pobierz) oraz oryginałem dowodu zakupu.
b. Przesyłany towar w ramach reklamacji należy starannie zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
c. Firma Kamrec udziela gwarancji na okres 1 roku licząc od daty dokonania zakupu na wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym kamrec.pl. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
d. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części lub produktu.
e. Utrata gwarancji następuje w wyniku:
- dokonania przez klienta lub osobę trzecią samodzielnych napraw lub przeróbek sprzętu,
- uszkodzenia lub zerwania oryginalnej plomby gwarancyjnej (dotyczy urządzeń elektronicznych),
f. Gwarancja nie obejmuje
- eksploatacji sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w warunkach ekstremalnych,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z winy użytkownika, chemicznych,  termicznych, zalań lub przepięć.
- części podlegających normalnemu zużyciu takich jak akumulatory i baterie.
g. Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy jeżeli naprawa będzie niemożliwa.
h. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Kamrec zwraca koszt przesyłki towaru przesłanego w ramach reklamacji do wysokości najtańszej przesyłki w ramach paczki pocztowej Poczty Polskiej, a koszt odesłania reklamowanego produktu pokrywa firma Kamrec.
i. W przypadku reklamacji bezprzedmiotowej (reklamacja sprawnego urządzenia) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl